Stawiaj czoła trudom, gdy jeszcze są proste. Dokonuj wielkich zadań poprzez serię drobnych działań.
powrót

Dla jednostek samorządowych

Kompetencje społeczne... czyli Akademia Kompetencji Społecznych

Kompleksowy program rozwoju kompetencji społecznych oparty jest o szkolenia grupowe i indywidualne sesje z psychologiem lub w zależności od potrzeb z psychoterapeutą. Akademia skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, wieloletnich klientów pomocy społecznej.

Podstawowe cele szkoleń:

Przed przystąpieniem do programu Akademii Kompetencji Społecznych proponujemy (opcjonalnie) badanie potrzeb uczestników, by określić ich mocne strony i obszary wymagające rozwoju w kontekście dostosowania programu Akademii do potrzeb uczestników.

Proponowaną przez nas, w ramach Akademii Kompetencji Społecznych, formą pracy wspierającą i przyspieszającą ukierunkowany rozwój kluczowych kompetencji są indywidualne sesje coachingowe lub doradcze dla każdego uczestnika.

powrót

Dla biznesu

Dla jednostek
samorządowych

Kontakt

+ 48 502 664 038 biuro@mavis-szkolenia.pl skontaktuj się z nami