Twoja aktualna sytuacja nie determinuje tego, dokąd możesz pójść, a jedynie to, skąd startujesz.
powrót

Dla jednostek samorządowych

 • Wspólnie z pracownikami organów samorządowych skutecznie budujemy środowisko wspierające ciągły rozwój oraz efektywną realizację celów życiowych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Oferujemy pojedyncze warsztaty tematyczne, ale przede wszystkim cykle warsztatów rozwojowych przygotowane pod konkretne potrzeby klientów. Wzbogacamy je indywidualnymi spotkaniami coachingowymi, czy doradczymi np. doradztwo zawodowe indywidualne. Proponujemy także wsparcie psychologiczne i interwencję terapeutyczną. Organizujemy także szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  Jesteśmy Partnerem godnym zaufania, nasze programy przygotowane są w oparciu o wieloletnie doświadczenia zawodowe.

  Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

  Jesteśmy organem prowadzącym Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „MAVIS” wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Lubelskiego pod numerem ewidencyjnym 22.

  Posiadamy Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numerem 9246, prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego.


  Kompetencje społeczne... czyli Akademia Kompetencji Społecznych

  Akademia skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, wieloletnich klientów pomocy społecznej.

  czytaj więcej

  Doradztwo zawodowe... czyli Akademia Aktywizacji Zawodowej

  Doradztwo zawodowe jest procesem w którym doradca zawodowy pomaga klientowi lepiej zrozumieć siebie w odniesieniu do środowiska pracy. Ma to na celu zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych, określenie potencjału a tym samym pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca pracy.

  czytaj więcej
 • Świadomy rodzic... czyli Akademia Świadomych Kompetencji Rodzicielskich

  Warsztaty dające możliwość poszerzenia wiedzy na temat specyfiki dzieciństwa i procesu dojrzewania. Gwarantują poznanie własnych kompetencji rodzicielskich, ale także diagnozę barier wychowawczych.

  czytaj więcej

  Mediacje rodzinne... czyli świadome rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

  Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktu, w który zaangażowana jest osoba trzecia, bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom wypracować wspólne i wzajemnie akceptowalne porozumienie.

  czytaj więcej

  Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

  Szkolenia praktyczne w myśl zasady minimum teorii, maksimum praktyki, czyli „trening czyni mistrzem”.

  czytaj więcej
powrót

Dla biznesu

Dla jednostek
samorządowych

Kontakt

+ 48 502 664 038 biuro@mavis-szkolenia.pl skontaktuj się z nami