Stawiaj czoła trudom, gdy jeszcze są proste. Dokonuj wielkich zadań poprzez serię drobnych działań.
powrót

Dla biznesu

Efektywna komunikacja... czyli mosty zamiast murów

Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji/komunikatu i zdolność do odbioru i rozumienia tego przekazu. Często pojęcie to utożsamia się również ze sposobem przekazywania informacji/komunikatów oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany.

Wszystkie szkolenia dotyczące efektywnej komunikacji konstruowane są w oparciu o model 4 style komunikacji: coachingowy, asertywność, budowania wizji, wywierania wpływu.

Celem tak zbudowanego szkolenia jest zdobycie i rozwój wiedzy i umiejętności z doboru stylu komunikacji w zależności od sytuacji w jakiej osoba się znajduje. We wszystkich szkoleniach kładziemy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności komunikacyjnych, co wymiernie przekłada się na wzrost świadomości uczestników co do ich umiejętności i predyspozycji komunikacyjnych. Jednocześnie pokazuje różnorodność komunikacji i płynące z niej zagrożenia np. brak porozumienia.

Efektywna komunikacja jest podstawą w:

Wszystkie szkolenia z efektywnej komunikacji projektowane są ściśle pod potrzeby klienta, specyfikę działalności jego firmy, doświadczenie zawodowe i stanowisko jakie zajmuje. Zindywidualizowanie programu gwarantuje lepsze efekty szkolenia.

powrót

Dla biznesu

Dla jednostek
samorządowych

Kontakt

+ 48 502 664 038 biuro@mavis-szkolenia.pl skontaktuj się z nami