Stawiaj czoła trudom, gdy jeszcze są proste. Dokonuj wielkich zadań poprzez serię drobnych działań.
powrót

Dla jednostek samorządowych

Mediacje rodzinne... czyli świadome rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktu, w który zaangażowana jest osoba trzecia, bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom wypracować wspólne i wzajemnie akceptowalne porozumienie.

Cechami charakteryzującymi proces mediacji jest:

Strony przy pomocy mediatora wypracowują porozumienie, które jest ich własnym rozwiązaniem problemu. Mediator pomaga w komunikowaniu się stron, czuwa aby strony mogły wyrazić swoje uczucia i potrzeby, oraz aby wypracowane rozwiązanie było korzystne dal wszystkich i możliwe do wdrożenia w życie. Mediacje są szansą na podjęcie wspólnej decyzji w sprawach, które dzielą małżonków, partnerów, rodziców, krewnych.

W trakcie trwania mediacji pomagamy rozwiązywać konkretne konflikty, ale także wyposażamy strony w praktyczne umiejętności radzenia sobie z konfliktami.

powrót

Dla biznesu

Dla jednostek
samorządowych

Kontakt

+ 48 502 664 038 biuro@mavis-szkolenia.pl skontaktuj się z nami