Stawiaj czoła trudom, gdy jeszcze są proste. Dokonuj wielkich zadań poprzez serię drobnych działań.
powrót

Dla biznesu

Mentoring... czyli trudna sztuka uczenia innych

Bardzo często praca doświadczonych menadżerów, liderów organizacji polega na mentoringu – trudnej sztuce dzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami i pomocy innej osobie w dokonywaniu znaczących postępów w nauce, a tym samym w pracy i myśleniu. Często zdarza się, że mentor musi być jednocześnie trenerem i coachem, czyli wspierać proces rozwoju talentów, nabywania i utrwalania umiejętności, poprzez obserwację, udzielanie informacji zwrotnych i ćwiczenie umiejętności oraz analizę case study.

Uczestnicząc w naszym cyklu szkoleniowym menadżerowie, liderzy, przyszli mentorzy będą:

Mavis proponuje mentoring, który przebiega według następującego schematu:

Mentoring daje możliwość, aby w ramach organizacji przygotować menadżerów, którzy w sposób profesjonalny będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi członkami organizacji i efektywniej, w sposób świadomy zarządzać karierą swoją i innych. Przyczynia się w ten sposób do rozwoju własnego jak i podwładnych, co w wymierny sposób przełoży się na komfort pracy i wynik organizacji.

powrót

Dla biznesu

Dla jednostek
samorządowych

Kontakt

+ 48 502 664 038 biuro@mavis-szkolenia.pl skontaktuj się z nami