Stawiaj czoła trudom, gdy jeszcze są proste. Dokonuj wielkich zadań poprzez serię drobnych działań.
powrót

Dla biznesu

Równe szanse... czyli zarządzanie różnorodnością w organizacji

Najcenniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. Im bardziej różnorodny zespół pracowniczy, tym większe szanse na rozwój firmy czy instytucji. Dzisiaj mądre zarządzanie różnorodnością to nie tylko możliwość skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim, to cywilizacyjna konieczność!

Żeby skutecznie zarządzać ludźmi trzeba przyjrzeć się istniejącym często ograniczającym stereotypom kulturowym (np. dotyczącym płci, wieku, pochodzenia, itp.) i odpowiedzieć sobie na pytanie czy istnieją one również na poziomie organizacji. Dziś polskie i europejskie prawo wyraźnie zakazuje praktyk dyskryminacyjnych. Najczęściej są one efektem stereotypizacji i uprzedzeń. Odrzucenie stereotypowego myślenia na temat ludzi pozwala wydobyć i wykorzystać indywidualny potencjał każdego człowieka.

Mavis proponuje szkolenia dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu prac. Na warsztatach poruszane są następujące zagadnienia:

Warsztaty z zarządzania różnorodnością podnoszą świadomość ludzi w organizacji. Prowadzą do budowania i utrwalania tzw. dobrych praktyk, podnoszą standardy i jakość pracy oraz pozytywnie wpływają na wizerunek pracodawcy.

powrót

Dla biznesu

Dla jednostek
samorządowych

Kontakt

+ 48 502 664 038 biuro@mavis-szkolenia.pl skontaktuj się z nami